Bize Ulaşın

Uyum Bozuklukları

Uyum; içinde bulunulan durum, zaman, mekan ile ilişkileri düzenleyebilmektir. Kişi istek ve ihtiyaçlarını dile getirirken, kendisinden istenilenleri de mantık çerçevesinde ve gerçekle örtüşecek şekilde yapabilir. Uyum sağlama konusunda, yaşamsal fonksiyonlar ve ihtiyaçlar karşılanırken,aynı  zamanda içinde bulunulan an’dan keyif alınır.  İstemediği ya da hoşlanmadığı bir durumla karşılaştığında agresif bir tepki vermektense; bu durumu ifade edebilir. Sorunlarının kaynağını görmeye çalışır ve çözüm için gerekenleri yapmak için uğraşır. Kişi uyum sağlayamadığında, içinde bulunduğu zamanla ya da mekanla çatışır. İletişim kurduğu tüm insanlarla sorun yaşayabilir. Sorunların kaynağını genellikle kendi dışında arar. Başkalarını suçlama eğilimi oldukça fazladır. Kendisinden beklenilen sorumlulukları yerine getirmekte zorlanır. Buradaki en önemli sorun; kişinin kendi sorunlarıyla ilgili iç görüsünün olmamasıdır. Kendisinde sorun görmeyen kişi tedavi için başvurmaya da gerek duymaz. Ancak diğer kişilerle arasında ciddi sorun yaşadığında ya da kayıplar yaşadığında yardım arayışında bulunabilir. Aslında en basit anlatımla kendi içinde dengeye ulaşan kişi,  dışarıda da uyum sağlayabilir.  Farkındalık için nefes egzersizleri ve psikoterapi faydalı olacaktır.